Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Dokument Ochrana osobných údajov opisuje politiku spoločnosti Loko Trade, s.r.o., Šenkvická 5, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, email: info@veganova.sk, na zhromažďovanie, používanie a zverejňovanie vašich informácií, ktoré zbierame počas používania našej webovej stránky ( https://www.veganova.sk ). („Služba“). Prístupom alebo použitím služby, súhlasíte so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním vašich informácií v súlade s týmto dokumentom Ochrana osobných údajov . Ak s tým nesúhlasíte, prosíme Vás o nepoužívanie našej webovej stránky.

Vyhradzujeme si právo na úpravu dokumentu Ochrana osobných údajov v akomkoľvek čase, bez predchádzajúce upozornenia. Upravený aktuálny dokument bude vždy na tejto stránke.

INFORMÁCIE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME:
My bude zbierať a spracovávať na nasledujúce osobné informácie:

Meno
E-mail

Telefónne číslo
Adresa
Doručovanie adresu

AKO ZHROMAŽDUJEME VAŠE INFORMÁCIE:
Zbierame / prijímame informácie o vás nasledujúcim spôsobom:

Keď používateľ vyplní registračný formulár alebo inak odovzdá osobné informácie počas objednávkového procesu
Ak interagujete s našou webovou stránkou
Z verejných zdrojov


AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE:
informácie, ktoré o vás zbierame používame na nasledujúce účely:

Marketing/ Propagácia
Vytvorenie používateľského účtu
Zhromažďovanie spätnej väzby od zákazníkov
Zákaznícky servis
Cielená reklama
Spracovanie zákazníckej objednávky
Ochrana webovej stránky
Správa zákazníckeho účtu


Ak budeme chcieť použiť vaše informácie na akýkoľvek iný účel, budeme od vás žiadať súhlas a vôľu použitia vašich informácií.

AKO ZDIEĽAME VAŠE INFORMÁCIE:
Nebudeme zdieľať Vaše údaje s tretími stranami, okrem týchto výnimiek :

Platba za tovar
služba Google Analytics
Reklamné služby
Zber a spracovanie dát


Od tretích strán požadujeme, aby využívali dáta iba na účely, ktoré sú odsúhlasené.

Vaše osobné údaje môžeme taktiež použiť:

(1) vyhovieť požiadavkám zákona, nariadenia súdu alebo iným právnym predpisom a nariadeniam;

(2) vymáhanie súhlasu s používaním našej stránky a odsúhlasením dokumentu Ochrana osobných údajov;

alebo (3) reagovanie na nárok, že tvoj súhlas používania „Služby“ sa porušuje akoukoľvek treťou stranou.

Ak službu alebo našu spoločnosť zlúčime s inou alebo webová stránka zmení majiteľa, vaše informácie, ktoré zdieľate s našou stránkou a práva na ne budú prenesené na nového majiteľa.

UCHOVÁVANIE VAŠICH INFORMÁCIÍ:
Vaše osobné informácie budeme uchovávať u nás na 90 dní až 2 roky, až po zrušenie zákazníckeho účtu zo strany používateľa služby.

VAŠE PRÁVA:
V závislosti zo zákona platí, že máte právo na prístup a opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov alebo získanie kópie svojich údajov. Pre uplatnenie tohto práva nám prosím napíšte na info@veganova.sk

COOKIES:
Ak sa chcete dozvedieť viac o cookies, prosím pozrite stránku Cookies.

BEZPEČNOSŤ:
Bezpečnosť vašich informácií je pre nás dôležitá, preto ich budeme robiť všetky opatrenia proti ich zneužitiu. Avšak, vzhľadom na inherentné riziká, nedávame záruku, že nemôže prísť aj napriek našim opatreniam k ich zneužitiu. Preto nám súhlas s poskytnutím Vašich osobných údajov dávate na vlastné riziko.

SŤAŽNOSTI / ÚRADNÍK OCHRANY ÚDAJOV:
Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy o nespracovanie vašich informácií, ktoré s nami zdieľate, môžete poslať námietku na email info@veganova.sk adresovanú našej spoločnosti Loko Trade, s.r.o., Šenkvická 5, Pezinok. Budeme pristupovať k vašej požiadavke podľa platnosti zákona.

Platné od 15. februára 2023